Disclaimer

Baby op komst

Disclaimer

Baby op komst

Deze site is eigendom van Kompas Blend B.V., ingeschreven bij KvK onder nummer 84453923.

Hoewel de meeste zorg is besteed aan de juistheid van de inhoud van de cursussen, onze tips en adviezen, mogen er geen rechten aan ontleend worden. De adviezen zijn gericht op algemene situaties, ieder mens is uniek, bij twijfel over een klacht of vraag, bel altijd je eigen verloskundige of arts.

Het gebruik van informatie van de cursussen is op eigen verantwoordelijkheid en draagt bij aan het verkrijgen van meer kennis over gezondheid en bevallen. De cursist is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor haar medische en geestelijke conditie.

Deelname aan de cursus is op eigen risico. Kompas Blend, of één van de door haar ingehuurde docenten, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel indirect of direct opgelopen schade van welke vorm dan ook door deelname aan één van de aangeboden cursussen.

Omdat de deskundigen die de cursussen geven, werkzaam zijn in Nederland, hebben de tips en adviezen alleen betrekking op zwangeren die onder controle staan bij een Nederlandse arts of verloskundige.

Nederlandstaligen in andere landen zullen ontdekken dat gegeven adviezen in hun land niet altijd gewaardeerd worden. Nederland is nu eenmaal uniek qua zorg voor de zwangeren en barenden. Het onder controle zijn van een verloskundige en thuis bevallen is bijvoorbeeld typisch Nederlands.